Cabotajul rutier - ce înseamnă și cum este reglementat

Scris de: SafeFleet in data de: 27.11.2020 13:14:00

cabotaj rutier- safefleet romania
Ce înseamnă cabotaj rutier?

Cabotajul rutier este definit în Uniunea Europeană ca fiind transportul național de mărfuri, temporar și contra cost, efectuat de un transportator înregistrat într-un stat membru UE pe teritoriul unei alte țări membre. Spre exemplu, dacă un vehicul al unui transportator român efectuează un transport de mărfuri între doi clienți stabiliți în Germania, cu punctele de încărcare și respectiv descărcare pe teritoriul Germaniei, această operațiune reprezintă cabotaj. Dacă transportul originează în altă țară decât Germania, în aceste exemplu, acea operațiune nu ar fi clasificată drept cabotaj.

Cabotajul a fost reglementat, atât la nivel european cât și național (în statele membre), pentru a eficientiza transporturile rutiere de mărfuri prin reducerea călătoriilor cu vehiculele descărcate, după livrarea transportului inițial.

Cu toate acestea, operațiunile de cabotaj rutier nu trebuie să constituie o activitate permanentă sau continuă a transportatorilor pe teritoriile altor țări, pentru a evita impactul negativ asupra mediului de afaceri, concurența neloială și dumping-ul social. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 a impus transportatorilor din statele membre mai multe limitări în operațiunile de cabotaj, care urmează a fi actualizate prin Pachetul de Mobilitate 1

Citește și: Top 5 probleme cu care se confruntă managerii firmelor de transport internațional

Care este legislația ce reglementează cabotajul rutier în Uniunea Europeană?

Cabotajul rutier a fost reglementat pentru prima dată la nivelul Uniunii Europene prin

Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 din 25 octombrie 1993. Această legislație a definit cabotajul ca servicii de transport efectuate de transportatori nerezidenți care, cu ocazia unei deplasări internaționale, se află într-o țară gazdă și care, pentru a nu se întoarce fără încărcătură, efectuează un nou transport în țara respectivă, înainte de a ajunge la frontieră.

Transportatorii deținători de licență comunitară aveau, astfel, dreptul de a efectua operațiuni de cabotaj în alte state membre UE, dar temporar. 

Formulările destul de vagi din acel prim regulament au dus, însă, la abuzuri comise de către anumiți transportatori, care desfășurau operațiuni de cabotaj cu caracter aproape permanente, în anumite state membre.

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 a clarificat definiția cabotajului într-un mod mai restrictiv - cabotaj consecutiv. Articolul 8, alineatul (2) al acestui regulament prevede următoarele:

 • Transportatorii pot efectua maxim trei operațiuni de cabotaj în termen de 7 zile de la livrarea ultimului transport internațional efectuat.
 • Operațiunile respective de cabotaj pot fi desfășurate în orice țară din Uniunea Europeană, însă nu mai mult de o singură operațiune pe țară, în maxim 3 zile de la intrarea vehiculului descărcat în acea țară.

Totodată, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 a consolidat normele de cabotaj rutier și a eliminat incertitudinea juridică a transportatorilor prin unificarea Regulamentelor (CEE) nr. 881/92 și 3118/93 și abrogarea Directivei 2006/94/CE (privind anumite tipuri de transport rutier de mărfuri).

Recent însă, noul Pachet de Mobilitate 1, adoptat de Parlamentul European în iulie 2020, a introdus noi prevederi referitoare la operațiunile de cabotaj rutier, ce urmăresc să:

 • Clarifice mijloacele prin care transportatorii pot face dovada respectării regulilor de cabotaj - documentație și înregistrările din tahograf
 • Reducă și mai mult practicile frauduloase de cabotaj rutier.

Citește și: Modificări legislative care afectează transportatorii în contextul COVID-19

Ce reguli trebuie să respecte transportatorii când desfășoară operațiuni de cabotaj rutier

După cum am indicat mai sus, principalele reguli referitoare la operațiunile de cabotaj rutier se referă la caracterul temporar al acestora (pentru a preveni impactul negativ în piață), precum și la autorizarea și documentarea lor. 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 prevede:

 • Efectuarea a maxim 3 operațiuni de cabotaj în perioada de maxim 7 zile de la finalizarea ultimului transport internațional către o altă țară (non-cabotaj)
 • O singură operațiune de cabotaj pe țară membră UE, în intervalul respectiv, dar nedepășind 3 zile de la intrarea vehiculului fără încărcătură în acea țară.

Pachetul de mobilitate 1 introduce un nou alineat la articolul 8 al Regulamentului 1072/2009:

(2a) Operatorii de transport rutier de mărfuri nu pot să efectueze operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiași vehicul, în același stat membru pentru o perioadă de patru zile ulterioară încheierii operațiunii sale de cabotaj din statul membru respectiv.

Același nou Pachet de mobilitate 1 adaugă obligativitatea prezentării de către transportatori a unor dovezi clare cu privire la ultimul transport internațional efectuat și respectiv fiecare operațiune de cabotaj ulterioară. 

În plus, în cazul în care vehiculul s-a aflat pe teritoriul statului membru gazdă în perioada de patru zile precedentă transportului internațional, operatorul de transport rutier de mărfuri prezintă dovezi clare și cu privire la toate operațiunile care au fost desfășurate în perioada respectivă.

Dovezile clare ce trebuie prezentate pentru fiecare operațiune includ:

 1. numele, adresa și semnătura expeditorului;
 2. numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
 3. numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
 4. locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare;
 5. descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora;
 6. greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
 7. numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii.

Desigur, operatorii de transporturi rutiere de mărfuri trebuie să respecte și legile și regulamentele naționale din fiecare țară unde desfășoară operațiuni de cabotaj, cum ar fi:

 • condițiile generale ale contractelor de transport;
 • masele și dimensiunile permise ale vehiculelor;
 • orice restricții vis-a-vis de mărfurile periculoase, produsele perisabile sau animalele vii;
 • timpii de conducere și respectiv repaus;
 • TVA-ul pe serviciile de transport și altele

Citește și: Legislația europeană pentru transportatori - directive și reguli generale ale Uniunii Europene (I)

Cum ajută soluțiile de fleet management transportatorii care desfășoară operațiuni de cabotaj rutier

Articolul 10a, nou introdus în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 prin Pachetul de mobilitate 1, impune statelor membre UE să desfășoare controale regulate asupra operațiunilor de cabotaj rutier de pe teritoriile lor - cel puțin de două ori pe an, în tandem cu verificarea respectării normelor generale de transport rutier în statele membre, și împărtășind abaterile depistate cu celelalte țări UE (conform articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009).

După cum am văzut mai sus, pentru a se asigura că nu vor întâmpina probleme la aceste controale, operatorii de transport rutier de mărfuri trebuie să poată furniza în orice moment dovezi clare asupra tuturor operațiunilor de transport internațional și respectiv cabotaj efectuate pe teritoriile statelor în cauză. 

O soluție de fleet management și monitorizare prin GPS a vehiculelor completă poate asigura accesul rapid și facil la toate datele operațiunilor desfășurate de către vehicule, intern sau internațional, astfel încât ele să poată fi furnizate autorităților de control când este nevoie.

De exemplu, platforma SafeFleet cuprinde numeroase funcționalități care eficientizează procesele de monitorizare și raportare a activităților flotei, cum ar fi:


Pentru mai multe detalii despre cum soluțiile SafeFleet te pot ajuta să eficientizezi operațiunile de transport internațional și cabotaj rutier, nu ezita să ne contactezi!


New call-to-action

Topics: ce inseamna cabotaj rutier, cabotaj rutier, ce este cabotajul rutier