Cum obții formularul A1 ca să respecți prevederile legii Macron pentru transportatori

Scris de: SafeFleet in data de: 12.11.2020 10:18:40

legea macron si formularul a1 - safefleet romaniaDupă cum știm, companiile române care efectuează transporturi internaționale trebuie să respecte legile fiecărei țări cu privire la detașarea șoferilor pe teritoriile lor. Una din cele mai controversate legi în acest sens, care a ridicat numeroase dificultăți transportatorilor de-a lungul timpului, este așa-numita „lege Macron”, care a fost adoptată în Franța în 2015. Având în vedere situația complicată a transporturilor rutiere de mărfuri în această perioadă și schimbările legislative din diverse țări în ultimul an, în acest articol vom încerca o clarificare a modului în care se aplică legea Macron în prezent pentru transportatorii români, cum pot aceștia să se asigure că respectă regulamentele asociate acestei legi, și ce alte măsuri sunt disponibile pentru transportatori pentru a evita un impact negativ din partea legislației franceze.

1. Ce este Legea Macron?

Legea Macron (Legea nr. 2015-990) a fost adoptată pentru a reglementa acordarea unui salariu minim pe economie în Franța.  Pentru a sprijini angajații din categoriile defavorizate, dar și pentru a reduce munca la negru și concurența din partea firmelor care detașau angajați în Franța cu salarii foarte mici, legea Macron a introdus niveluri minime de salarii, în funcție de vechime. Legea trebuie respectată atât de companiile franceze, cât și de cele din afara țării, dar care detașează angajați pentru munca pe teritoriul Franței.

În consecință, începând cu iulie 2016, transportatorii care efectuează operațiuni în Franța - exceptând tranzitul - trebuie să adere la aceleași reglementări privind salariul minim, precum și la o serie de alte reguli administrative.

Citește și: Top 5 probleme cu care se confruntă managerii firmelor de transport internațional

2. Care sunt cerințele legii Macron pentru transportatori?

Un transportator care detașează angajați în Franța în scopul efectuării de operațiuni de transport rutier de mărfuri trebuie să urmeze pașii de mai jos pentru a se încadra în prevederile legii Macron:

 • să desemneze un reprezentant în Franța, care va fi persoana de contact pentru orice interacțiuni cu autoritățile franceze. Reprezentantul poate fi angajat al companiei sau colaborator extern.
 • să completeze un certificat de detașare pentru fiecare angajat detașat în Franța, folosind platforma digitală Sipsi. Această declarație informează inspectoratele de muncă și Ministerul Muncii din Franța cu privire la statutul lucrătorilor detașați. 
 • să poată face dovada că angajații detașați în Franța conform procedurii de mai sus sunt remunerați conform nivelurilor minime salariale stabilite prin lege.

Certificatul de detașare completat online (Sipsi)

Această declarație trebuie să conțină următoarele informații pentru angajații detașați în Franța:

 • Datele angajatorului - inclusiv numărul TVA intracomunitar al companiei. În situația în care acest număr nu există, trebuie listat numărul de înregistrare într-un registru profesional.
 • Reprezentantul companiei în Franța (care va interacționa cu inspectorii francezi etc.).
 • Clientul pentru care se desfășoară operațiunile.
 • Serviciul pentru îndeplinirea căruia sunt detașați angajații în cauză.
 • Datele angajaților detașați pentru clientul și serviciile indicate la punctele anterioare.
 • Țara în care sunt plătite contribuțiile sociale pentru angajații detașați.

Obligațiile privind salariul minim al lucrătorilor detașați în Franța, conform legii Macron

Angajatorul care detașează angajați în Franța are următoarele obligații:

 • să acorde angajaților detașați în Franța un salariu la același nivel cu cel primit de un angajat al unei companii franceze dintr-un domeniu similar de activitate.
 • să poată demonstra respectarea prevederii de mai sus în fața inspectoratelor de muncă franceze, prin documente oficiale care să arate că salariul stabilit pentru perioada detașării respectă nivelul minim necesar și respectiv că salariul respectiv a fost și plătit către angajați.

Reprezentantul desemnat al companiei în Franța trebuie să dețină toate documentele de mai sus în limba franceză, cu salariile indicate în Euro, pentru a putea fi puse la dispoziția inspectorilor în orice moment.

Citește și: Restricțiile de circulație pentru camioane în UE - cum te ajută o soluție de monitorizare GPS a flotei auto

3. Cum afectează legea Macron transportatorii

După cum am menționat, transportatorii trebuie să plătească șoferii și alți angajați detașați în Franța, pe perioada detașării, cel puțin la nivelul minim stabilit de autoritățile franceze.

Pentru șoferii de camioane care depășesc 3,5 tone, nivelul minim al salariului este în prezent de 10,39 euro brut/ oră (din martie 2020). Cu toate acestea, trebuie luate în calcul și prevederile care măresc pragul minim al salariului în funcție de vechimea în muncă. Astfel, salariul orar se poate încadra într-unul din următoarele niveluri:

 • 10,39 euro brut/oră la încadrare
 • 10,5978 euro brut/oră după 2 ani de vechime
 • 10,8056 euro brut/oră după 5 ani vechime
 • 11,0134 euro brut/oră după 10 ani vechime
 • 11,2212 euro brut/oră după 15 ani de vechime

De menționat și că, independent de legea Macron pentru salariul minim, angajații detașați de companii străine în Franța trebuie să beneficieze și de reglementările locale privind timpii de lucru și de repaus, siguranța în muncă ș.a.m.d. - află mai multe detalii aici.

În plus, dacă angajatorul nu completează declarația de detașare în portalul Sipsi înainte de a detașa lucrătorii în Franța, este pasibil de amendă administrativă de până la 4000 de euro per angajat detașat - care poate crește până la 8000 de euro/angajat dacă se repetă situația în decursul a doi ani după incident (până la un maxim de 500.000 de euro).

Este, așadar, ușor de văzut cum aceste prevederi duc la o creștere directă a costurilor operaționale ale transportatorilor care efectuează operațiuni în Franța (exceptând tranzitul, cum spuneam). Costurile crescute se traduc, de obicei, în creșterea tarifelor practicate de transportatori, ceea le poate afecta direct competitivitatea cu alte companii similare, atât pe plan internațional cât și local.

O altă măsură care a impactat negativ activitatea transportatorilor internaționali în Franța a fost introducerea, în ianuarie 2018, a unei taxe de 40 de euro pentru fiecare șofer detașat - pentru a susține costurile de mentenanță a portalului Sipsi, conform autorităților franceze. Dacă această taxă nu este plătită de angajator, acesta nu va mai putea folosi platforma Sipsi și poate primi și o amendă de maxim 2000 de euro per angajat detașat.

Citește și: Modificări legislative care afectează transportatorii în contextul COVID-19

4. Formularul A1 - ce este și la ce folosește?

În contextul discuțiilor despre legea Macron apare de multe ori menționat și acest formular A1. Ce este el, concret, și de ce ar trebui folosit?

Pe scurt, formularul A1 este un document care arată că un angajat dintr-un stat UE detașat într-o altă țară membră este înscris în sistemul de asigurări sociale din țara sa de origine și i-au fost plătite contribuțiile sociale către sistemul de asigurări respectiv.

Documentul este folosit în Uniunea Europeană pentru a se evita dubla impozitare a angajaților, având în vedere ca la nivelul UE nu există o diferență clară (din punct de vedere legal) între detașarea și respectiv delegarea unui angajat.

Formularul A1 este emis de către autoritățile de securitate socială din țările membre - în România, această autoritate este Casa Națională de Pensii Publice.

Din aprilie 2017, toți angajații detașați în Franța din alte țări, cărora li se aplică și prevederile legii Macron, trebuie să dețină asupra lor formularul A1 pe tot parcursul desfășurării activităților de serviciu în Franța. Această prevedere a dus adesea la noțiunea eronată că legea Macron ar fi instituit obligativitatea formularului A1, dar, de fapt, formularul A1 este emis în virtutea prevederilor articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, care reglementează securitatea socială pentru lucrătorii detașați în UE. De altfel, numeroase alte țări UE solicită de asemenea prezența formularului respectiv la bordul vehiculelor de transport internațional - Austria (din ianuarie 2017), Olanda, Italia (și pentru operațiunile de cabotaj), etc.

Dacă un angajat detașat din alt stat nu poate prezenta formularul A1 - sau cel puțin dovada depunerii unei cereri pentru eliberarea sa - în cadrul unei inspecții a autorităților din aceste țări, atât angajatul cât și angajatorul său sunt pasibili de amenzi și chiar consecințe penale.

Citește și: Legislația europeană pentru transportatori - directive și reguli generale ale Uniunii Europene (I)

5. Cine trebuie să solicite formularul A1 și cum se obține?

Formularul A1 trebuie solicitate de către toate companiile stabilite în România care detașează angajați în alte țări membre UE pentru prestarea unor servicii pe teritoriile acelor țări, în condițiile de mai jos:

 1. I. Detaşarea unui angajat al companiei, sub coordonarea acesteia, în urma unui contract de prestări servicii cu un beneficiar din altă țară UE
 2. II. Detașarea unui angajat la o altă filială a companiei, sau o altă firmă din cadrul aceluiași grup de companii, de pe teritoriul altui stat membru UE.
 3. III. Detașarea unui angajat din România la o altă companie, din alt stat UE, prin intermediul unui agent de muncă temporară.

Citește și: Legislația națională a diverselor state membre UE pentru transporturile rutiere (II)


a. Care sunt actele necesare pentru obținerea formularului A1?

Transportatorii internaționali de mărfuri trebuie să depună următoarele documente la CNPP, pentru obținerea formularului A1:

 • Cerere pentru societăți comerciale de transport rutier intern și internațional – pluriactivitate
 • Declarația pe propria răspundere pentru determinarea legislației aplicabile în caz de pluriactivitate
 • Cerere pentru determinarea legislației aplicabile în caz de pluriactivitate desfășurată pe teritoriul altor state membre UE, pe teritoriul statelor SEE și/sau pe teritoriul Elveției, conform procedurii prevăzute la articolul 16 din Regulamentul nr. 987/2009 - dacă este cazul.

b. Cum obții formularul A1 pentru legea Macron?

Transportatorii trebuie să depună la CNPP, Direcția Relații Internaționale, un dosar cu documentele de mai sus, completate în consecință. În contextul actual generat de Covid-19, trimiterea documentelor se poate face doar prin poștă sau curier către Registratura Generală CNPP, sau prin email, la adresa dre@cnpp.ro. 

Dacă se aprobă emiterea formularului A1, veți primi o parolă pentru accesarea portalului online SFERA, unde veți putea completa formularele A1 cu datele fiecărui angajat detașat.

În anumite cazuri este posibil ca un șofer sau alt angajat să trebuiască detașat rapid, înainte ca CNPP să fi putut emite formularul A1 pentru acesta. Pentru a evita amenzile usturătoare care se aplică în Franța (sau alte țări) pentru absența acestui formular, trebuie prezentată dovada depunerii cererii pentru eliberarea sa, vizată de CNPP.

Citește și: Taxe de drum RO vs EU - Cum pierde statul 600 milioane Eur

6. Cum ajută soluțiile telematice transportatorii afectați de legea Macron

Soluțiile de monitorizare a flotelor auto prin GPS cu funcționalități avansate, precum cele oferite de SafeFleet, pot ajuta transportatorii să reducă impactul negativ asupra costurilor pe care îl au reglementările de tipul legii Macron și prevederile adiacente.

Spre exemplu, rapoartele automate despre activitatea flotei generate de platforma SafeFleet, cum ar fi raportul Activitate în ROI, pot arăta rapid cât timp a lucrat fiecare șofer detașat pe teritoriul Franței. Managerul flotei poate apoi calcula ușor remunerația aferentă șoferului conform legii Macron, și angajatul poate beneficia de aceasta, respectând legea. 

O altă funcționalitate a platformei SafeFleet, care ajută managerii de flote să gestioneze timpul lucrat în fiecare țară de către șoferi, este descărcarea fișierelor DDD din tahograful digital, de la distanță.

Transportatorii își pot de asemenea optimiza operațiunile și cheltuielile, folosind funcționalități SafeFleet precum:

 • Setarea regiunilor de interes – pentru care administratorul de flotă vrea să urmărească detalii despre activitatea șoferilor;
 • Rapoartele de activitate în ROI (regiuni de interes) – câte vehicule au fost într-o regiune de interes, intrări/ieșiri, distanțele parcurse în interiorul regiunilor de interes, durate totale de activitate, și multe altele;
 • Alerte Geofence – notificări către managerul flotei la orice ieșire din zonele predefinite prin Geofence;
 • Raportul Poziții Curente – prin care pot fi urmărite pozițiile vehiculelor pe Google Maps sau chiar prin satelit (SafeFleet Global), indiferent de calitatea semnalului GSM.

Pentru mai multe detalii despre cum soluțiile SafeFleet te pot ajuta să eficientizezi operațiunile de transport internațional și să reduci costurile, nu ezita să contactezi echipa noastră.

New call-to-action

Topics: Managementul flotei, #legeamacron, formularulA1